خرید و دانلود ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد

خرید و دانلود ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

خرید و دانلود دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان

خرید و دانلود راهنمای پژوهش و تحقیق در نهج‌البلاغه

خرید و دانلود مردم ، علما و توسعه در عصر قاجاریه: راه گیلان

خرید و دانلود بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

خرید و دانلود دفتری كهن از خاطرات جنگی: آناباسیس

خرید و دانلود تشریح کامل ERP و اجرای آن در شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

خرید و دانلود بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

خرید و دانلود تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه

مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسكی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری پیوسته تخلیه جزئی برای ترانسفورماتورهای قدرت در حال كار

استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام

گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

تحلیل سیستم نامتعادل

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و ملاحظات پیاده سازی آن در سازمان

برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت

شبکه های حسگر

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

افزایش ضریب برداشت نفت از میادین نفتی

پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز

مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی

سیستم‌های UPS

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك