خرید و دانلود#پژوهش نظریه های جرات ورزی#

پژوهش نظریه های جرات ورزی,ادبیات نظری نظریه های جرات ورزی,مبانی نظری نظریه های جرات ورزی,مقاله نظریه های جرات ورزی,پیشینه تحقیق نظریه های جرات ورزی,پایان نامه نظریه های جرات ورزیپژوهش نظریه های جرات ورزی#35027160#yli
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پژوهش نظریه های جرات ورزی قابل مشاهده می باشد

توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع نظریه های جرات ورزی،
در قالب doc و در 33 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن: از آن¬جا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش¬است تا مهارت¬هایی جهت تسهیل روابط میان¬فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به جرأت ورزی به عنوان موردی از مهارت¬های زندگی، حاکی از آشکارشدن ارزش¬ها و تأثیرات فراوان این مهارت است. اهمّیت جرأت ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل¬های اجتماعی، منجر به پژوهش¬های متعددی در این زمینه گردیده¬است.
در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه¬ی جرأت¬ورزی، ابراز وجود، تأیید خود، اظهار وجود، خود بیانگری، جسارت و قاطعیت به کاررفته است. مسأله¬ی ابراز وجود و مقوله¬ی جرأت ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرارنمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم¬ترین عوامل مؤثر در بهداشت روانی است. (بندورا ،1977). می¬توان جرأت¬ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان-فردی ( لین و همکاران،2004) یا مهارت برقراری ارتباط میان¬فردی ( آلبرتی و آمونز، 1977) برشمرد.
سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت¬های زندگی اصلی معرفی نموده است. این ده مهارت عبارتند از: 1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت برقراری ارتباط مؤثر 4- مهارت مدیریت خشم 5- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی مؤثر 6- مهارت رفتار جرأت¬مندانه 7- مهارت حل مسئله 8- مهارت مقابله با استرس 9- مهارت تصمیم¬گیری 10- مهارت تفکر خلاق
سازمان جهانی بهداشت این مهارت¬ها را به سه طبقه تقسیم می¬کند: الف) مهارت¬های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم¬گیری ب) مهارت¬های بین¬فردی و ارتباطی ج) مهارت¬های مقابله¬ای و مدیریت فردی.
مهارت جرأت¬ورزی در دسته¬ی دوّم قرار می¬گیرد. گروه دوم، مهارت¬هایی را دربر می¬گیرد که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن، مرتبط هستند. در این طبقه، مهارت¬های مذاکره، امتناع و ردکردن درخواست دیگران و مهارت¬های رفتار جرأت¬مندانه نیز جای می¬گیرند.
جرأت¬ورزی را به طورکلی می¬توان توانایی ابراز صادقانه¬ی نظرات، احساسات و نگرش¬ها بدون احساس اضطراب دانست، جرأت¬ورزی همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، می¬باشد. (سازمان جهانی بهداشت، ترجمه فنی و همکاران، 1385)
سالتر و ولپی از پیشگامان طرح و مفهوم جرأت¬ورزی در عرصه¬ی رفتاردرمانی بودند که با توجه به رفتارهای مراجعانشان، چنین توانایی را برای برخی از آن¬ها لازم و ضروری می¬دانستند. جرأت¬ورزی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و مشخصه¬ی رفتاری در گستره¬ی روان¬شناسی شخصیت نیز مطرح می¬گردد. راهبرد صفات در قالب عامل¬های شخصیت، این ویژگی را به عنوان یکی از صفات فرعی مطرح می¬کند. (مک کرا و کاستا، 1999 به نقل از خان زاده،1386). در واقع ،اندرو سالتر (1949) نخستین کسی بود که مفهوم جرأت¬ورزی را بر اساس افکار پاوّلف، مبتنی بر تأثیرپذیری را برانگیختگی و بازداری عنوان کرد.
و . . .

فهرست مطالب:تعریف جرأت ورزیجرأت ورزی در نظریات روان شناسیروان شناسی مثبت نگرروان شناسی وجودینظریه دلبستگینظریه رفتارگرارفتارهای جرأت ورزانهانواع جرأت ورزیمؤلفه های جرأت ورزیعوامل مؤثر بر جرأت ورزیویژگی های اشخاص جرأت ورزتحقیقات انجام شده در داخل کشورتحقیقات انجام شده در خارج از کشورو . . .
منابع دارد


مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در موردتحقیق دوران ابتدایی 12 صدانلود تحقیق در موردتحقیق راهسازی پل گلدن گيت دروازه طلايي سانفرانسيسكو 36 صدانلود تحقیق در موردتحقیق شیردانلود تحقیق در موردتحقیق شیمی - واکنش های شیمیایی 112 صدانلود تحقیق در موردتحقیق عربی - أثر الاسلام‌ و المسلمين‌ في‌ الأندلس‌ 70 صدانلود تحقیق در موردتحقیق عربی درباره طلاق 27 صدانلود تحقیق در موردتحقیق كارآفريني 78 صدانلود تحقیق در موردتحقیق معماری 24 صدانلود تحقیق در موردتحقیق و بررسی روش مطالعه و یادگیریدانلود تحقیق در موردتحقیق کامل - تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 صدانلود تحقیق در موردتحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ) 28 صدانلود تحقیق در موردتحقیقى در باره اربعین حسینىدانلود تحقیق در موردتحقیقی درباره اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آندانلود تحقیق در موردتحقیقی دزباره ی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور 27 صدانلود تحقیق در موردتحليل ارتعاشات آزاد پره توربينهاي گازي به منظور جلوگيري از خستگي دور بالا 10 صدانلود تحقیق در موردتحليل ارزشيابيدانلود تحقیق در موردتحليل اعداد 12 صدانلود تحقیق در موردتحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول 16 صدانلود تحقیق در موردتحليل تقويت کننده هاي نوري رامن به روش عددي 10 صدانلود تحقیق در موردتحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعيدانلود تحقیق در موردتحليل داده ها 36 صدانلود تحقیق در موردتحليل داده ها در تحقيقات تجاري صفحه 50دانلود تحقیق در موردتحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی 246 صدانلود تحقیق در موردتحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران 28 صدانلود تحقیق در موردتحليل سازه 2- 44 ص