خرید و دانلود#پژوهش هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه#

پژوهش هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه,تحقیق هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه,مقاله هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه,ادبیات نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه,پریوال هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه,پیشینه تحقیق هزینه سرمایه و,,,پژوهش هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه#35027157#yli
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پژوهش هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه قابل مشاهده می باشد

توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه،
در قالب doc و در 46 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:مقدمه
يكي از اصلي ترين تصميمات مديران مالي در شركت هاي سهامي عام، تعيين تركيب بدهي و سهام است كه اين تصميمات بايد در راستاي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
ديدگاه سنتي در ساختار سرمايه، بر اين نظريه استوار بود كه مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شركت را افزايش داد. اما آغاز نظريات مدرن ساختار سرمايه را مي توان مقاله اوليه موديلياني و ميلر(1958) دانست كه اظهار كردند، تحت شرايط خاص (وجود بازار رقابت كامل، نبود ماليات بر درآمد، عدم وجود هزينه هاي ورشكستگي و نمايندگي، وجود تقارن اطلاعاتي بين فعالان بازار سرمايه)، ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه است. اندكي بعد درسال1963، اين دو انديشمند، با افزودن معافيت هاي مالياتي بدهي براي شركت هايي كه از بدهي استفاده مي كنند، ايجاد اهرم مالي را باعث افزايش ارزش شركت دانستند. سپس، ميلر در سال1977، با افزودن ماليات بر درآمدهاي شخصي به مدل، دريافت كه مزاياي مالياتي به وسيله ماليات بر درآمدهاي شخصي از بين مي رود.
با اين وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربي نشان داد كه رفتار واقعي تامين مالي شركت ها، با ادبيات نظريه هاي ساختار سرمايه سازگاري ندارند. بنابراين، متعاقب انتشار نظريات موديلياني و ميلر درسال هاي 1958 و 1963 و رفتار متناقض شركت ها، تئوري هاي نويني مانند توازي ايستا و ترجيحي ارائه شدند. در تئوري توازي ايستا فرض مي شود، شركت يك نسبت بدهي مطلوب را تعيين كرده و به سوي آن حركت مي كند. در تئوري ترجيحي، شركت ها تامين مالي داخلي را به تامين مالي خارجي ترجيح مي دهند و نسبت بدهي مطلوب و مشخصي براي شركت ها وجود ندارد(قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

2-2مبانی نظری تحقيق
1-2-2هزینه سرمایه:
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره اي است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
و . . .

فهرست مطالب:1-2 مقدمه
2-2مبانی نظری تحقيق
1-2-2هزینه سرمایه:
2-2-2تعیین هزينه هاي بخشهای ترکیب سرمایه
1-2-2-2هزينه خاص بدهي
2-2-2-2هزينه خاص سهام ممتاز
3-2-2-2هزينه خاص سهام عادي
4-2-2-2هزينه خاص سود انباشته
3-2-2مدلهاي هزينه سرمايه
1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق يافته
2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده
3-3-2-2مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي
4-3-2-2مدل رشد سود تقسيمي
4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
5-2-2مفهوم ساختار سرمایه
6-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
7-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه
8-2-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه
9-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی
10-2-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه
1-10-2-2دیدگاه سود خالص :
2-10-2-2 دیدگاه سنتی :
3-10-2-2 الگوي ميلر- موديلياني بدون ماليات
4-10-2-2 الگوي ميلر- موديلياني با اثر ماليات شركت ها
5-10-2-2 الگوي ميلر
11-2-2انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني
12-2-2 تئوری توازی ایستا :
13-2-2تئوري سلسله مراتبی(تئوري ترجيحي):
14-2-2فرضيه جريان نقدي آزاد :
15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
16-2-2مالیات و ساختار سرمایه :
17-2-2مالیات بر درآمد شرکت :
18-2-2اثر هزینه های ورشکستگی
19-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی
20-2-2سایر نواقص بازار سرمایه :
21-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
22-2-2تفاوت هزینه های وام گیری
23-2-2هزینه های نمایندگی
24-2-2 سیگنال های مالی
25-2-2 تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده
26-2-2ساختار مطلوب در عمل
27-2-2 تعبير ميلر از تئوري ساختار سرمايه
28-2-2 انعطاف پذیری مالی
و . . .
منابع دارد


مطالب دیگر:
📜تحقیق در مورد جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن📜تحقیق درباره رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه📜تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي📜تحقیق در مورد رشد نقدينگي و مهار آن📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تجهیز منابع بانکی📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بازاریابی گردشگری📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بازارهای مالی و بورس📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه گذاری📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم سازگاری📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مهارتهای خودآگاهی و حل مساله📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و اهمیت نقدشوندگی📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم آموزش از راه دور📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم آموزش مجازی📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بلوغ تجارت الکترونیک📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم ورشکستگی📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم رفتار فرانقش📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بازاریابی اجتماعی📜مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم تعالی سازمانی📜مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم سازمان یادگیرنده📜مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و تئوری های ورشكستگي (درماندگی)📜مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و تاریخچه حاکمیت شرکتی📜تحقیق بررسی عالم برزخ📜مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های سرمایه گذاری خارجی📜مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اقلام تعهدی